SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB RASMI ADTEC BINTULU

Diploma Teknologi Minyak & Gas

Diploma Teknologi Minyak & Gas

KOD KURSUS: K12

TEMPOH LATIHAN: 2 tahun

PERSIJILAN:ย 

(i) Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) (Tahap 3 hingga Tahap 4)

(ii) Diploma Teknologi Perindustrian (DTP)

KETERANGAN KURSUS:

Kursus ini menekankan kemahiran dalam kerja-kerja fabrikasi paip minyak dan gas, pemasangan paip minyak dan gas dan menguji guna sistem perpaipan minyak dan gas. Selain itu pelajar juga didedahkan dengan ilmu nilai tambah seperti Non Destructive Testing (NDT) dan merekabentuk struktur dan paip dengan menggunakan perisian Piping Database Management System (PDMS) dan BOCAD. Pelajar-pelajar juga akan dilengkapkan dengan kemahiran pengurusan projek dengan perisian Primavera, penyeliaan projek, dan kawalan kualiti (Quality Control) dalam industri Minyak dan gas. Setelah tamat kursus pelajar mesti boleh membuat sistem perpaipan minyak dan gas, merekabentuk dan membuat analisis sistem perpaipan minyak dan gas serta mengurus dan merancang projek dalam industri ini.

PELUANG KERJAYA:

  • Penolong Jurutera sistem paip di dalam bidang teknologi minyak dan gas.
  • Penyelia sistem paip (Piping Supervisor)
  • Perekabentuk sistem Paip (Piping designer)
  • PDMS Operator
  • NDT Technician
  • Piping QC
  • Penolong Jurutera perancangan projek (Assistant Planning Engineer)
  • Penolong teknikal (Technical assistant)

KELAYAKAN AKADEMIK

Memiliki sekurang-kurangnya SKM Tahap 3 serta lulus SPMย & SPMV (lulus Bahasa Melayuย ) lulus temuduga yang dijalankan.