SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB RASMI ADTEC BINTULU
AHMAD NUKHAIE BIN BERAHIM

Ketua Unit CESS (PLV DV48)

Emel: nukhaie@jtm.gov.my

UNIT KOMUNITI & KHIDMAT SOKONGAN PEKERJAAN (CESS)

OBJEKTIF

1. Kaunselor dan Kerjaya

 • Menyediakan perkhidmatan kaunseling.
 • Menyediakan perkhidmatan pendaftaran pekerjaan.
 • Mengadakan temuduga terbuka.
 • Mengadakan seminar / bengkel pembangunan kerjaya.

2. Kursus Jangka Pendek

 • Menyediakan kursus jangka pendek secara Customised (kursus berbayar & mengikut kehendak pelanggan).
 • Menyediakan kursus jangka pendek secara modular  (kursus berbayar yang ditawar oleh Institut).
 • Menyediakan promosi dan lawatan industri dan individu.
 • Perkhidmatan pendaftaran kekompetenan Suruhanjaya Tenaga.

3. Sistem Latihan Dual Nasional

 • Promosi dan pendaftaran industri.
 • Bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 • Penempatan perantis SLDN.
 • Menyelaras peperiksaan dan persijilan SKM.

4. Latihan Industri (LI)

 • Menguruskan penempatan pelajar di industri.
 • Penilaian prestasi pelajar LI.
 • Hubungan dengan pihak industri.

5. Alumni

 • Urusetia Persatuan Alumni ADTEC Bintulu.
 • Hubungan dengan lepasan pelajar ADTEC Bintulu.
SITI FARA BINTI ABANG ALIBASAH

Pegawai Latihan VOkasional (PLV DV42)

Emel: fara@jtm.gov.my

HO WEOI LOONG

Peg. Latihan Vokasional) (DV44)

Emel: howeoiloong@jtm.gov.my