SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB RASMI ADTEC BINTULU
AIMA MARIATY BINTI AHMAD

Ketua Unit, Bahagian Pengurusan Pelajar dan Latihan (PLV DV48)

Emel: aima@jtm.gov.my

UNIT PENGURUSAN PELAJAR & LATIHAN

OBJEKTIF

  • Mengurus Hal Ehwal Pelajar dalam mengendali rekod pelajar, menyedia program pembangunan ihsan, mengawal disiplin pelajar, menyedia dan menyelia program koโ€“kurikulum pelajar, mengendali kebajikan pelajar meliputi kemudahan asrama, rawatan, pengangkutan, aduan, masalah dan lain-lain yang berkaitan.
  • Menyelaras pengambilan pelajar untuk tujuh (7) bidang kemahiran yang mana ia melibatkan menerima dan memproses borang permohonan dan seterusnya membuat surat tawaran kepada pelajar-pelajar yang berjaya.
  • Sebagai urusetia kepada Jawatankuasa Tindakan Disiplin Pelajar.
  • Menyelaras dan menyelia promosi latihan yang melibatkan iklan, ceramah di sekolah, promosi di radio dan TV, penulisan rencana akhbar dan majalah dan mengambil bahagian dalam pameran-pameran yang dianjurkan oleh Kerajaan atau pihak swasta.
NOOR ARASIAH BINTI MD ASHAARI

Pegawai Latihan Vokasional (PLV DV41)

Emel: arasiah@jtm.gov.my

MOHD ZAHIR BIN WAHAB

Pen. Peg. Latihan Vokasional (PPLV DV30)

Emel: zahir.w@jtm.gov.my